Vyhľadávanie


Kontakt

Top Garant s.r.o.
Národná Trieda 42
Košice
040 01

+421905326498

E-mail: topgarant@stonline.sk

TOP GARANT  +421 905 326 498

 

Naša firma TOP GARANT s.r.o. sa už 16 rokov zaoberá vymáhaním a inkasom pohľadávok na Slovensku a v Českej republike,  riešime však aj pohľadávky za dlžníkmi z Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Talianska, Holandska a ostatných krajín EU.

 

      Ak nám zašlete bližšiu špecifikáciu Vašich pohľadávok, bezplatne  Vám do 14  dní  preveríme Vašich dlžníkov a podáme Vám správu o vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Zároveň Vám oznámime, ktoré z Vašich  pohľadávok by sme dokázali riešiť a zašleme Vám návrhy zmlúv.

 

      Zoznam Vašich dlžníkov - špecifikácia pohľadávky má obsahovať : presný názov a adresu, IČO dlžníka, čísla faktúr, splatnosť a dlžnú sumu. Privítame ak nám zašlete aj stručný popis obchodného prípadu, stav právneho ošetrenia pohľadávky, kópie korešpondencie s dlžníkom, príp. telefonický kontakt na dlžníka.

 

     Pri pohľadávkach, kde vlastníte právoplatné rozhodnutie súdu, nám zašlite kópiu platobného rozkazu alebo rozsudku. Tieto pohľadávky riešime v úzkej spolupráci s exekútorskými úradmi. Pohľadávka by mala byť v nominálnej hodnote nad  3.000,- EUR.

Pohľadávky neodkupujeme, vymáhame ich na základe mandátnej zmluvy, pričom províziu si účtujeme len v prípade úspechu t.j. vymoženia pohľadávky.

 

Novinky

Hľadáme spolupracovníkov v oblasti vymáhania pohľadávok

23.07.2014 12:08
 Hľadáme spolupracovníkov v oblasti vymáhania pohľadávok. Volajte na tel 0905 326 498